طرح درس فصلی (ترمی) تربیت بدنی                                            احمد مجتبی پناه  

 

موضوعات و عنوان ها

هفته

ماه

جلسات

معارفه و آشنائی و بررسی رفتار و روش ها، ارزشیابی تشخیصی

سازماندهی و گروه بندی دانش آموزان و تمرینات آشنائی با توپ والیبال

آموزش انواع گارد در والیبال (­­­­ایستاده،متوسط و نشسته)

آموزش دریافت و ارسال

اول

دوم

سوم

چهارم

مهر ماه

 

 

 

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

آموزش پنجه والیبال

ادامه تمرین پنجه در والیبال

آموزش ساعد

ادامه تمرین ساعد

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

آبان ماه

 

 

 

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

آموزش سرویس ساده از روبرو

 و شمارش امتیاز شکل آموزش نحوه انجام بازی و چرخش در زمین به

آموزش سرویس ساده از پهلو

آموزش اسپک

نهم

دهم

یازدهم

دوازدهم

آذر ماه

 

 

 

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

ادامه آموزش اسپک

آموزش سرویس تنیسی

آموزش سه گام

آموزش دفاع روی تور 

سیزدهم

چهاردهم

پانزدهم

شانزدهم

دی ماه

 

 

 

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

اجرای تست انعطاف پذیری

اجرای تست کمربند شانه ای (بارفیکس)

هفدهم

هجدهم

بهمن ماه

 

جلسه اول

جلسه دوم

 

 


موضوعات مرتبط: طرح درس

تاريخ : دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰ | 19:53 | نویسنده : احمد مجتبی پناه |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.